Mają Państwo pytanie?

Pytasz o produkt: Stół zabiegowy typu Krzyżak na stopkach
Elektryczny TSCH400 /
Hydrauliczny TSCH401
z podparciami przedramion

:
:
:
: